Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 22 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Jerzego Kapłona

 

„Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939”

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl

 

 

 

Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 15 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Stefana Rzoncy

 

„Działalność sądów miejskich w XVII i XVIII w. w świetle oryginalnych dokumentów”

 

     

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl

 

 

 

Zapraszamy 

do COTG PTTK

ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,

 sala konferencyjna, I piętro,

w poniedziałek 8 stycznia 2018 o godz. 19.00

na foto-prelekcję 

 

Kazimierza Kluczewskiego

 

„W górach Grecji”

 

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl

 

 

 

Zapraszamy do
Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej
przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie
w środę 3 stycznia 2018 r. o godz. 18:00
na foto-prelekcję

Jacka Płonczyńskiego

„Cypr – jeszcze Europa, już Azja”