Zapraszamy
do COTG PTTK
ul. Jagiellońska 6 w Krakowie,
 sala konferencyjna, I piętro,
w poniedziałek 28 listopada 2016 o godz. 19.00
na foto-prelekcję

Tadeusza Żelaznego

„Kilimandżaro-75”Prelekcja na 50-lecie KKPTG

Organizacja cyklu prelekcji: KKPTG PTTK www.kkptg.pl